1. Wejdź w sekcję ustawienia po lewej stronie

Wejdź na swoją stronę na Facebooku i kliknij USTAWIENIA w menu po lewej stronie

2. Znajdź podmenu Role na stronie

Następnie wejdź w podmenu Role na stronie w kolejnym menu po lewej stronie

3. Wybierz typ uprawnienia, który chcesz nadać

Określ jaki rodzaj uprawnień chcesz nadać:

4. Wybierz osobę, której chcesz nadać uprawnienia

Możesz wybrać osobę z listy swoich znajomych lub wpisać adres email nowego administratora

5. Potwierdź nadanie roli na Facebooku

Aby potwiedzić nadanie nowej roli – podaj hasło do swojego Facebooka

6. Poczekaj na potwierdzenie przyjęcia uprawnień

Nowy administrator/ moderator musi potwierdzić chęć przyjęcia uprawnień. W sekcji powiadomień pojawi się u niego odpowiednia informacja

7. Lista aktualnych roli na stronie

Na samym dole sekcji Role na stronie znajdziesz listę aktualnych uprawnionych wraz z ich możliwościami edycji

8. Jak usunąć administatora?

Po kliknięciu w zdjęcie uprawnionego pojawia się dodatkowe menu, które umożliwia:

  • Zmianę uprawnień
  • Usunięcie uprawnionego użytkownika