1. Wejdź na swoją stronę Facebook

Aby zaplanować post na Facebooku musimy przejść do narzędzia Creator Studio. Można do zrobić na dwa sposoby:

  • Kliknąć w przycisk “Utwórz post w Creator Studio”
  • Przejść do sekcji narzędzia publikowania po lewej stronie ekranu

 

2. Wybierz Creator Studio w menu Narzędzi Publikowania

Jeżeli zdecydowałeś się wybrać drogę przez Narzędzia Publikowania, następnie w menu po lewej stronie odnajdź Creator Studio

3. Kliknij Utwórz Post

Nacisnij zielony przycisk “Utwórz nowy”, a następnie z menu, które się pojawi wybierz “Utwórz Post”

4. Stwórz treść, którą chcesz zaplanować

W dodatkowym oknie, które pojawi się po prawej stronie – Utwórz swój Post. Dodaj tekst, zdjęcie, film. 
Kiedy Twój post będzie gotowy, kliknij w button Opublikuj Teraz i wybierz opcję Zaplanuj

5. Uzupełnij datę publikacji

6. Zaplanuj publikację posta

Po uzupełnieniu wszystkich informacji – nacisnij przycisk Zaplanuj publikację posta na Facebooku

7. Przejrzyj treści zaplanowane do publikacji

Wybierz z Menu po lewej stronie sekcję do publikacji i zobacz jakie treści, oraz kiedy są planowane do opublicznienia