Wstęp

Kluczowym elementem jest to że konsultacje marketingowe mogą mieć formę pojedynczego spotkania lub cyklu warsztatów i spotkań. Te pierwsze stosuje się w przypadku mniej skomplikowanych firm (np. biznesów lokalnych) lub do rozwiązania precyzyjnie zdefiniowanego problemu. Konsultacje marketingowe w formie cyklu spotkań/ szkoleń/ warsztatów są przeprowadzane w momencie kiedy firma potrzebuje przejść większą zmianę i jej procesy marketingowo/ sprzedażowe są już ugruntowane i wypracowane. Wymagają czasu aby je zdiangowozować i rozczłonkować 😉 i ułożyć na nowo

W tym wpisie zajmę się pojedynczymi konsultacjami marketingowymi.

Konsultacje marketingowe - przygotowanie

Do konsultacji marketingowych obie strony (konsultant i klient) powinny się dobrze przygotować. Tak aby efektywnie wykorzystać czas konsultacji.

Konsultant marketingowy powinien telefonicznie/ mailowo/ w formie ankiety – wstępnie określić sytuację firmy i jej problemy. Na zasadzie czy konsultacje będa dotyczyły:

  • Prowadzimy reklamy na Facebooku i chcemy obniżyć ich koszt
  • Jesteśmy nowym salonem kosmetycznych – jakie działania marketingowe powinniśmy robić/ jak ułożyć proces


W trakcie cyklu konsultacji takie tematy określa się na pierwszych spotkaniach, jednak w trakcie krótszych procesów, można je wykonać przed spotkaniem

Firma przed konsultacjami marketingowymi powinna przygotować maksymalnie szczegółowy opis sytuacji obecnej. Konsultant marketingowy powinien sam o to poprosić.
W trakcie spotkania powinna mieć dostęp do wyników, raportów, materiałów – wszystkiego o czym będzie dyskusja. Jeżeli spotkanie trwa 2 godziny, a przez 1h logujemy się do kont reklamowych, szukamy reklam, raportów – ten czas można wykorzystać lepiej

Firma powinna również mieć jasno określony cel: po co ja się spotykam z tym konsultantem? Co chcę z nim skonsultować? Na temat celu spotkania konsultacyjnego przygotuję osoby artykuł.

Dobry konsultant będzie odpowiednio moderował rozmowę, aby prowadzić do celu spotkania. Z doświadczenia wiem, że często krótkie spotkania mogą przyjąć formę rozmowy o wielu obszarach (konsultant uświadamia firmie, że kolejne elementy wpływają na jej problem pierwotny)

Spotkanie konsultacyjne - przebieg

Ważny  jest czas 🙂 Sugeruję, aby spotkanie trwało min 1,5 godziny . Spotkanie dzielimy zazwyczaj na 4 części:

  • Otwarcie – wstęp, określenie celu spotkania 
  • Diagnoza – rozmowa na temat problemu, bez szukania rozwiązań. Pytania pomocnicze, rozbijanie problemu na mniejsze tematy
  • Rozwiązania i kolejne kroki – tutaj łączymy kropki i wypracowujemy rozwiązania – czasami sa to działania do wdrożenia od razu, czasami kolejne kroki to wypracowania na następny okres
  • Podsumowanie – czyli odniesienie się do celu spotkania i zaprezentowanie poszczególnych obszarów


Najdłuższą częścią spotkania jest diagnoza. Chyba że problem jest bardzo precyzyjny i klarowny. Na tym etapie otwierają się często kolejne furtki i naczynia powiązane. Kluczowe, aby dobrze moderować tę dyskusję i nie uciekać (mocno) od celu spotkania

Konsultacje marketingowe - po spotkaniu

Część konsultantów nie stosuje tej części i etap podsumowania w trakcie spotkania jest ostatnim.
Niektórzy ( w tym ja 🙂 ) po spotkaniu przygotowywują notatkę/ maila z podsumowaniem i kolejnymi krokami .

Po określonym czasie (w zależności od skomplikowania zmian) – wysyłam pytanie czy udało się wprowadzić zmiany, czy klient potrzebuje jakiejś pomocy. Bardzo często po pierwszym spotkaniu, jednym z kolejnych kroków są następne konsultacje marketingowe.
Na etapie diagnozy odkrywamy “problemy” które również warto rozwiązać i wyeliminować.

Konsultacje marketingowe często mają formę cyklu regularnych spotkań. Gdzie w etapach pracujemy nad następnymi tematami i systematycznie poprawiamy funkcjonowanie marketingu danej firmy