Wstęp

Aby prościej było wyjaśniać dalsze parametry proponuję, że weźmiemy dziś na tapetę rynek wody mineralnej i tym produktem będziemy się posługiwać wyjaśniając sprzedaż ilościową oraz wartościową.

Sprzedaż ilościowa wg Nielsen

Podstawowym parametrem sprzedaży jest sprzedaż ilościowa. Informuje nasz ona jaka ILOŚC produkty sprzedała się w danym czasie. Na temat okresów sprzedaży ( rok, miesiąc, kwartał) oraz metody ich porównywania, napiszę jeszcze osobny artykuł. Sprzedaż ilosciowa wg Nielsen może być rozbita na dwa warianty:

 • Sprzedaż ilościowa w sztukach
 • Sprzedaż ilościowa w jednostkach miary (np. litry, kilogramy)

Sprzedaż ilościowa w sztukach wg Nielsen

Ten parametr informacje nas ile „butelek” wody sprzedało się w danym okresie.  Jeżeli napisałym zdanie:

Firma Woda Pyszna sprzedała 100 000 sztuk butelek wody, a firma Woda Zdrowa sprzedała 80 000 sztuk butelek wody. Która firma sprzedała więcej wody?

Tutaj pewnie myślicie, ze jest to albo błąd albo podchwytliwe pytanie. I macie trochę racji. Świat produktów nie jest prosty i w chwili obecnej występują wody mineralne w kilku różnych opakowaniach (butelki 0,5l i butelki 1,5l są najpopularniejszymi, i to je weźmiemy do dalszej analizy)

Woda Pyszna = 100 000 butelek

 • 60 000 butelek 0,5l
 • 40 000 butelek 1,5l

 

Woda Zdrowa = 80 000 butelek

 • 20 000 butelek 0,5l
 • 60 000 butelek 1,5l

 

Jak widzicie odpowiedź na pytanie, która firma sprzedała więcej wody (celowo nie napisałem butelek wody :)) wymaga już podstawowej matematyki 🙂 Aby ułatwić nam życie, firmy badawcze wykonują te obliczenia za nas, i posługują się dodatkowym parametrem

Sprzedaż ilościowa w jednostkach miary wg Nielsen

W przypadku wody mineralnej będą to litry, w przypadku cukru/ mąki/ makaronu kilogramy. Firmy badawcze takie jak Nielsen sprowadzają sprzedaż do wspólnego mianownika w tym przypadku będą to litry, aby ułatwić nam analizę i porównywanie wybranych wartości

 

Woda Pyszna = 100 000 butelek = 90 000l

 • 60 000 butelek 0,5l = 30 000l
 • 40 000 butelek 1,5l = 60 000l

 

Woda Zdrowa = 80 000 butelek = 100 000l

 • 20 000 butelek 0,5l = 10 000l
 • 60 000 butelek 1,5l = 90 000l

 

Jak widzicie firma Woda Zdrowa, która sprzedała mniej butelek(sztuk) wody, objętościowo sprzedała jej w litrach więcej

Sprzedaż wartościowa wg Nielsen

Ten parametr pokazuje za jaką kwotę została zrealizowana sprzedaż.  Firmy badawcze posługują się cenami  uśrednionymi – na ten temat, napiszę dodatkowy artykuł. Biorą pod uwagę ceny standardowe i promocyjne, które w różnych sklepach i okresach – są inne. Na tej podstawie przygotowują średnią ważoną, odpowiadającą najlepiej średniej cenie w danym okresie.

Na potrzebę naszego przykładu załóżmy:

 • Woda Pyszna 0,5L – 2 zł
 • Woda Pyszna 1,5L – 4 zł
 • Woda Zdrowa 0,5L – 1 zł
 • Woda Zdrowa 0,5L – 2 zł

 

Po raz kolejny przystępując do drobnych obliczeń:

Woda Pyszna = 100 000 butelek = 280 000 zł

 • 60 000 butelek 0,5l x 2 zł = 120 000 zł
 • 40 000 butelek 1,5l x 4 zł = 160 000 zł

Woda Zdrowa = 80 000 butelek =  140 000 zł

 • 20 000 butelek 0,5l x 1 zł = 20 000 zł
 • 60 000 butelek 1,5l x 2 zł = 120 000 zł

 

Jak zauważacie firma Pyszna sprzedała mniej litrów wody, ale jej obrót wyniósł ponad 2 x więcej niż firmy Woda Zdrowa